Program konference

Jedná se o předběžný program konference, konkrétní časy a témata bloků se ještě můžou měnit. U příspěvků je vždy uveden pouze prezentující autor. Finální příspěvky můžete najít v odkazech u jednotlivých sekcí nebo ZDE rozdělené do sekcí.

9:00–14:00 Registrace účastníků


10:00–10:30 Dopolední občerstvení

10:30 Zahájení konference

10:45–12:00 Zvané přednášky (předsedající: prof. Penhaker)

10:45 Pavel Jurák, Filip Plešinger, Petr Klimeš (ÚPT AV ČR, v.v.i.): BME hlavou a srdcem

11:10 Jiří Jan (UBMI FEKT VUT v Brně): Starověk, středověk a novověk v analýze medicínských signálů a obrazů na UBMI (abstrakt zde)

11:35 Karel Sedlář (UBMI FEKT VUT v Brně): Bioinformatika a systémová biologie na UBMI (abstrakt zde)


12:00–13:00 Oběd

13:00–14:45 Představení biomedicínských pracovišť (předsedající: doc. Kolářová, doc. Trebuňová)

13:00 Jana Kolářová: Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně​

13:10 Marek Penhaker: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky ​a informatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava​

13:20 Martin Rožánek: Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze​

13:30 Aleš Richter: Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci​

13:40 Jan Havlík: Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze​

13:50 Stanislav Novák: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem​

14:00 Branko Babušiak: Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, 
Žilinská univerzita v Žiline​

14:10 Marianna Trebuňová: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach​

14:20 Jan Rybář: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta,
 Slovenská ​technická univerzita v Bratislave


14:45–15:30 Představení simulačních center (předsedající: doc. Kolářová)

14:45 Kateřina Vavřinčíková: SIMLEK – Simulační centrum | cvičná nemocnice Lékařské fakulty Ostravské univerzity (abstrakt zde)

15:00 Leoš Tejkl: Centrum medicínských simulací 1. LF UK

15:15 Jiří Travěnec: SIMU – Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


15:30–16:00 Coffee break

16:00–17:00 Představení odborných společností biomedicínských inženýrů a partnerů akce (předsedající: doc. Hozman)

16:00 Jiří Hozman (ČSBMILI ČLS JEP, FBMI ČVUT): Historie, současnost a budoucnost České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP jako odborného garanta profesí biomedicínský technik a inženýr

16:15 Martin Augustynek (ČSZT, FEI VŠB); Jiří Petráček (ČSZT, FN Motol): Česká společnost pro zdravotnickou techniku – aktuality a přehled aktivit

16:30 Martin Kožíšek, Matouš Lorenc (HUMUSOFT s.r.o.): Představení prostředí COMSOL Multiphysics pro výuku nejen biomedicínských inženýrů

16:45 Petr Ouředníček (Philips Česká republika s.r.o. Health Systems): Praktické využití AI technik v CT a MR zobrazování


17:00–18:00 COMSOL workshopinfo

18:00–20:00 Společná večeře

8:30–10:15 Odborná sekce I (předsedající: prof. Richter, Ing. Mézl)

08:30 Jan Rybář (Slovenská technická univerzita v Bratislave): PREDSTAVENIE PROJEKTU STASIS – NORMALIZÁCIA NA BEZPEČNÉ SKENOVANIE IMPLANTÁTOV
08:45 Jan Morava (Technická univerzita v Liberci): KAZUISTIKY VYSTAVENÍ PACIENTŮ S CIED ZDROJI ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFERENCE
09:00 Roman Jakubíček (Vysoké učení technické v Brně): MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K OBRAZOVÝM DATŮM VE SPOLUPRÁCI S KLINICKÝMI PRACOVIŠTI
09:15 Viktória Rajťúková (Technická univerzita v Košiciach): ANALÝZA ZUBNÝCH NÁHRAD VYROBENÝCH TROMI RÔZNYMI TECHNOLÓGIAMI
09:30 Teodor Tóth (Technická univerzita v Košiciach): OVERENIE PRESNOSTI VÝROBY ORTÉZ VYROBENÝCH ADITÍVNOU VÝROBOU
09:45 Petra Nemčeková (Vysoké učení technické v Brně): ANALÝZA VZŤAHOV MEDZI RADIOMICKÝMI PRÍZNAKMI HETEROGENITY TROMBU V AKÚTNYCH ISCHEMICKÝCH MOZGOVÝCH PRÍHODÁCH
10:00 Martin Drahanský (OXYPROTECT – Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.): TRANSLUMINACE PLIC – HLEDÁNÍ SOLITÁRNÍCH PLICNÍCH UZLŮ POMOCÍ IR ZÁŘENÍ

10:15–10:30 Coffee break

10:30–12:00 Odborná sekce II (předsedající: doc. Rybář, Ing. Jakubíček)

10:30 Jaroslav Vondrák (VŠB – Technická univerzita Ostrava): DETEKCE INFARKTU MYOKARDU S VYUŽITÍM VEKTORKARDIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ
10:45 Elena Cocherová (Slovenská technická univerzita v Bratislave): SIMULATION OF EXTRASYSTOLE IN BIDOMAIN VENTRICULAR MODEL WITH PATIENT SPECIFIC GEOMETRY
11:00 Tibor Stračina (Masarykova univerzita): ZMĚNY EKG U POTKANA S INDUKOVANOU REMODELACÍ MYOKARDU: VÝZNAM, KOMPLEXNOST A OPTIMALIZACE ANIMÁLNÍCH EXPERIMENTŮ
11:15 Enikö Vargová (Vysoké učení technické v Brně): NEINVAZIVNÍ STANOVENÍ GLYKÉMIE Z FOTOPLETYSMOGRAFICKÝCH SIGNÁLŮ NASNÍMANÝCH POMOCÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ
11:30 Jana Demeterová (Technická univerzita v Košiciach): POVRCHOVÁ BIOKOMPATIBILITA RÔZNYCH ŠTRUKTÚR TITÁNOVÝCH IMPLANTÁTOV S MEZENCHYMÁLNYMI KMEŇOVÝMI LÍNIAMI
11:45 Martin Lamoš (Středoevropský technologický institut): VZTAHY MEZI OSCILACEMI A JEJICH VYUŽITÍ U ADAPTIVNÍ HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Výuková sekce I (předsedající: prof. Augustynek, Ing. Chmelík)

13:00 Marek Penhaker (VŠB – Technická univerzita Ostrava): LERCO – LIFE ENVIRONMENT RESEARCH CENTER OSTRAVA
13:15 Vratislav Harabiš (Vysoké učení technické v Brně): PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY V RÁMCI BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
13:30 Zuzana Pšenáková (Žilinská univerzita v Žiline): VYUŽITIE 3D TECHNOLÓGIÍ PRI VÝUKE ŠTUDENTOV BMI
13:45 Jiří Hozman (České vysoké učení technické v Praze): KONCEPCE, PODPORA A ZKUŠENOSTI Z VÝUKY MATEMATIKY NA ČVUT FBMI VE STUDIJNÍM PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA
14:00 Eliška Novotná (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně): VÝUKA BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNIKŮ NA KOCHHK FNUSA
14:15 Jan Rybář (Slovenská technická univerzita v Bratislave): TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ – LABORATOŘ MEDICÍNSKÉ METROLOGIE

14:30–14:45 Coffee break

14:45–16:00 Výuková sekce II (předsedající: doc. Rožánek, Ing. Němcová)

14:45 Michal Labuda (Žilinská univerzita v Žiline): BIOSIGNÁLMI RIADENÝ MODEL AUTA – PROJEKT NA VÝUČBU ROZHRANIA ČLOVEK-POČÍTAČ
15:00 Valentýna Provazník (Vysoké učení technické v Brně): IMPLEMENTACE NÁSTROJŮ AI VE VÝUCE NA UNIVERZITÁCH
15:15 Jiří Hozman (České vysoké učení technické v Praze): KONCEPCE, PODPORA A ZKUŠENOSTI Z VÝUKY V OBLASTI ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ NA ČVUT FBMI VE STUDIJNÍM PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA
15:30 Katarína Kozlíková (Univerzita Komenského v Bratislave): VARIABILITA ULTRASONOGRAFICKÝCH MERANÍ VALCOVÝCH DUTÍN V PRIEHĽADNOM SILIKÓNOVOM FANTÓME
15:45 Kateřina Jurečková (Vysoké učení technické v Brně): VÝUKA PYTHONU NA ÚBMI FEKT VUT

17:00–21:00 Společný výlet lodí info

8:30–9:45 Odborná sekce III (předsedající: doc. Kolářová, Ing. Sekora)

08:30 Branko Babušiak (Žilinská univerzita v Žiline): DETEKCIA FÓBIÍ ZO SIGNÁLU ELEKTRODERMÁLNEJ AKTIVITY
08:45 Roman Radil (Žilinská univerzita v Žiline): HYPOMAGNETICKÉ POLIA A ICH VPLYV NA BUNKOVÉ KULTÚRY
09:00 Tomáš Souček (Technická univerzita v Liberci): ANALÝZA VLIVU ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE EMITOVANÉHO PŘI OBLOUKOVÉM SVAŘOVÁNÍ NA FUNKCI KARDIOSTIMULÁTORU
09:15 Petr Volf (České vysoké učení technické v Praze): TELEMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO ANALOGOVÉ MISE A VESMÍRNÉ APLIKACE: AKTUÁLNÍ STAV A BUDOUCNOST VÝVOJE

09:30-10:00 Coffee break

10:00–10:40 E-poster sekce I (předsedající: doc. Babušiak, Ing. Králík)

10:00 Bibiána Ondrejová (Technická univerzita v Košiciach): POROVNANIE RUČNÝCH 3D SKENEROV PRE PROTETICKÉ A ORTOTICKÉ ÚČELY
10:00 Branko Štefanovič (Technická univerzita v Košiciach): NÁVRH INDIVIDUÁLNEHO CHRÁNIČA UŠÍ PROSTREDNÍCTVOM CAD/CAM METÓDY
10:00 Miroslav Kohan (Technická univerzita v Košiciach): MECHANICKÉ TESTOVANIE PCL POLYMÉRU S RÔZNOU PÓROVITOSŤOU PRI VYUŽITÍ FDM TECHNOLÓGIE
10:00 Mária Danko (Technická univerzita v Košiciach): TROJDIMENZIONÁLNA BIOTLAČ NA BÁZE ACELULÁRNYCH SKAFOLDOV
10:00 Nicole Bedriová (Žilinská univerzita v Žiline): MANAŽMENT SPRÁVNEHO DÝCHANIA RÁDIOTERAPEUTICKÝCH PACIENTOV
10:00 Petra Kolembusová (Technická univerzita v Košiciach): NÁVRH VARIANTNÝCH RIEŠENÍ ORGÁNOV NA ČIPE

10:40–11:20 E-poster sekce II (předsedající: doc. Novák, Ing. Harabiš)

10:40 Maroš Šmondrk (Žilinská univerzita v Žiline): VYUŽITIE FSR SENZOROV PRE MONITOROVANIE DYNAMIKY CHÔDZE
10:40 Michal Procházka (VŠB – Technická univerzita Ostrava): DEMONSTRAČNÍ MODEL VÝPOČETNÍHO TOMOGRAFU PRO VÝUKOVÉ ÚČELY
10:40 Richard Ředina (Vysoké učení technické v Brně): AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ EFEKTIVNÍ REFRAKTERNÍ PERIODY SRDEČNÍ TKÁNĚ
10:40 Slávka Čubanová (České vysoké učení technické v Praze): POSTURÁLNÍ STABILITA STOJE ČLENŮ IZS VYUŽÍVAJÍCÍCH BALISTICKÉ VESTY
10:40 Terezie Kubošková (VŠB – Technická univerzita Ostrava): VÝVOJ ZAŘÍZENÍ PRO NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

11:20–12:00 E-poster sekce III (předsedající: prof. Černý)

11:20 Daniel Novák (České vysoké učení technické v Praze): APLIKACE JAZYKOVÝCH MODELŮ V KLINICKÉ PRAXI
11:20 Jana Kolářová (Vysoké učení technické v Brně): COMSOL MULTIPHYSICS VE VÝUCE NA VUT V BRNĚ
11:20 Jiří Sekora (Vysoké učení technické v Brně): MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA VE VÝUCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ
11:20 Martin Mézl (Vysoké učení technické v Brně): VÝUKA ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ NA ÚSTAVU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FEKT VUT V BRNĚ
11:20 Vojtěch Lindauer (Technická Univerzita v Liberci): ELEKTROFYZIOLOGIE NEEXCITABILNÍCH BUNĚK, PROČ NÁS MÁ ZAJÍMAT?
11:20 Dominika Zábavská (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): PRÁVNE A ETICKÉ ASPEKTY 3D BIOTLAČE

12:00 Závěrečné slovo

12:00–13:00 Oběd

14:00–17:00 Exkurze na externí pracoviště – info