Informace pro autory

zaslání příspěvku (full paper)18. 6. 2023 30.6.2023
rozhodnutí o přijetí30. 6. 2023 12.7.2023
časná registrace 14. 7. 2023
pozdní registrace31. 8. 2023
konference11.–13. 9. 2023
časná registrace (do 14. 7. 2023)4 900 Kč210 EUR
pozdní registrace (15. 7.–31. 8. 2023)5 900 Kč250 EUR
časná registrace člena ČSBMILI 4 400 Kč190 EUR
pozdní registrace člena ČSBMILI5 400 Kč230 EUR
jednodenní registrace2 400 Kč100 EUR

V ceně registrace je zahrnut oběd pro každý den konference a pondělní večeře.

Pro potřeby vystavení objednávky použijte následující fakturační údaje, detaily
pro platbu – variabilní symbol obdržíte v e-mailu po registraci:

Položka: konferenční poplatek TBMI 2023
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
CZK účet: 111044161/0300
pro platby v EUR používejte:
IBAN: CZ53 0300 1792 8201 1703 3113
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
VS: různé (bude přidělen až po registraci konkrétnímu účastníkovi)

Příspěvky autorů jsou přijímány pouze ve Word šabloně, která je zde ke stažení (tlačítko „Šablona“). Šablona zajišťuje jednotnou strukturu a obsahuje všechny potřebné informace pro přehledné a srozumitelné prezentování autorských příspěvků. Doporučený jazyk je čeština nebo slovenština a rozsah příspěvku 3-5 stran. 

Příspěvky na konferenci jsou rozděleny do tří sekcí: 

  1. Vědecká sekce je určena pro prezentaci aktuálně řešených vědeckých témat a dosažených výsledků. 
  1. Doktorandská vědecká sekce je určena pro příspěvky doktorandů z oblasti řešení jejich dizertací či přidružených výzkumů. 
  1. Sekce výuky biomedicínských inženýrů se zabývá potřebami a aktuálními trendy výuky v této oblasti. 

Příspěvky je nutné odevzdat prostřednictvím formuláře „Odeslání příspěvku“. Všechny příspěvky budou podrobeny recenznímu řízení dle stanoveného harmonogramu a ty, které budou přijaty, budou publikovány knihovnou VUT v online sborníku s vlastním ISBN. V případě velkého zájmu o konferenci může být program rozšířen o posterovou sekci. 

Orální prezentace  

Pro klasické (orální) prezentace je stanoven limit patnácti minut na příspěvek včetně diskuze. Předpokládá se prezentace maximálně do 10 minut, aby hosté dostali čas na položení případných dotazů. Prezentace připravte ve formátu PPTX nebo PDF v poměru stran 16:9. Prezentace můžete přinést a nahrát na počítač v hlavním sále před začátkem Vaší sekce, popř. je předem poslat v odpovědi na e-mail s informacemi o čase Vaší prezentace. Pokud budete mít v prezentaci audiovizuální prvky (např. video), je vhodné ji vyzkoušet předem po domluvě s organizátory akce, aby byla zajištěna funkčnost všech prvků. 
Pokud byste chtěli vložit do prezentace logo konference, najdete jej ke stažení na stránkách konference (tlačítko vpravo).

E-poster prezentace 

Z důvodu velkého množství přijatých příspěvků jsme přistoupili ke zřízení tří sekcí e-poster prezentací. Tyto prezentace nejsou méně cenné než klasické prezentace, dokonce dávají širší možnosti diskuze Vašeho příspěvku v okruhu lidí, kteří se daným tématem zabývají a orientují se v něm. Zároveň je možné donést a prezentovat praktickou ukázku Vaší práce, pokud to charakter příspěvku dovoluje (např. výrobek, hotové zařízení, apod.). 

V dané sekci, která trvá 40 minut bude takto prezentováno maximálně 6 příspěvků. Doporučení pro prezentace je použít omezený počet snímků (doporučeno je pět, ale výsledný počet je na Vás). Během těchto sekcí, které se budou konat v zadní části hlavního sálu, budou účastníci volně procházet mezi jednotlivými prezentujícími. 

Tyto prezentace budou umístěny na standardních „all-in-one“ počítačích s úhlopříčkou 24’’ a poměrem stran 16:9. Základním doporučením je maximálně využít tabulek, obrázků, grafů, popř. videí, které jsou atraktivnější než dlouhý text na obrazovce. Pro inspiraci je dostupná šablona, která je ke stažení na webových stránkách konference (tlačítko vpravo).