Aktuální ročník konference

Připravujeme pro Vás 15. ročník konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Jedná se o setkání pracovišť biomedicínského inženýrství, která se věnují výuce a aktivitám v oblasti biomedicínského výzkumu. Setkání je zaměřeno na posílení stávající spolupráce, sdílení zkušeností a rozšíření spolupráce napříč Českou a Slovenskou republikou.

Místo konání

Konference se bude konat v klidném prostředí hotelu Atlantis na okraji Brna v těsné blízkosti Brněnské přehrady.

Hotel Atlantis
Brána 177
664 34 Rozdrojovice
https://www.hotel-atlantis.cz

Výbory konference

 • prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (FEI VŠB Ostrava) 
 • prof. Ing. Ladislav Janoušek, Ph.D. (KTEBI UNIZA Žilina) 
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (FEI VŠB Ostrava) 
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc. (FM TUL Liberec) 
 • doc. Ing. Mariana Beňová, Ph.D. (KTEBI UNIZA Žilina) 
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (FBMI ČVUT Praha) 
 • doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (UPT AV ČR Brno) 
 • doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (FEKT VUT Brno) 
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, Ph.D., MPH (TNUAD Trenčín) 
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. (FEL ČVUT Praha) 
 • doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (FEL ČVUT Praha) 
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (FBMI ČVUT Kladno) 
 • doc. Mgr. Ing. Jan Rybář, Ph.D. (STU Bratislava)
 • Ing. Jan Havlík, Ph.D. (FEL ČVUT Praha) 
 • Ing. Jiří Chmelík, Ph.D. (FEKT VUT Brno) 
 • Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (FEKT VUT Brno)
 • Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (MAFIL CEITEC MUNI)
 • Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (FEKT VUT Brno) 
 • Ing. Pavel Nový, Ph.D. (KIV ZCU Plzeň)
 • Ing. Martin Mézl, Ph.D. (FEKT VUT Brno) 
 • Ing. Martin Králík (FEKT VUT Brno) 
 • Ing. Jiří Sekora (FEKT VUT Brno)
 • doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Ing. Andrea Němcová, Ph.D.
 • Ing. Martin Mézl, Ph.D.
 • Ing. Jiří Sekora, MBA
 • Ing. Roman Jakubíček, Ph.D.
 • Ing. Jiří Chmelík, Ph.D.
 • Ing. Martin Králík

Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

je to již 24 let, co vznikla akce s názvem Trendy v biomedicínském inženýrství a to v roce 1999 pod vedením pana prof. Ing. Jiřího Holčíka, CSc. z VUT v Brně. Byla to zcela jistě velmi záslužná iniciativa, která si kladla za cíl vzájemné setkávání zástupců vysokoškolských pracovišť, která se podílela na vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství, a jejich vzájemné sdílení zkušeností s možností dozvědět se i nové přístupy ve vzdělávání. Kromě toho to byla také příležitost pro vzájemnou spolupráci a přípravu společných projektů. Pro mladé začínající kolegyně a kolegy to byla také příležitost, jak poznat komunitu z oblasti vzdělávání v biomedicínském inženýrství a načerpat nové zkušenosti. Tím byla založena jistá tradice, která znamenala, že se v určitém časovém odstupu, 1 či 2 roky, konalo toto setkání na jednom z akademických pracovišť v ČR, či na Slovensku. Rok 2020 však znamenal velmi významný zásah do konání těchto setkání a to díky pandemii Covid-19. Po této pauze jsme se jako výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP rozhodli vnést do této situace jistý řád. Je tím myšleno to, že tato akce se bude konat každé dva roky na vybraném akademickém pracovišti a bude alternovat s konferencí YBERC. Na každém ročníku bude vždy na konci oznámen lokální organizátor pro další ročník. Program setkání bude obsahovat jisté preferované oblasti a kromě toho také možnost pozvat zástupce výrobců a distributorů zdravotnických prostředků. S tím se pak pojí jistá možnost sdílení nákladů mezi ČSBMILI ČLS JEP a lokálním organizátorem.

Pro další ročník, tj. 15., jistým způsobem jubilejní, byl vybrán jako lokální organizátor Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT  v Brně. Lokální organizační výbor vede paní doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. a pevně věříme, že se jí podaří navázat na předchozí řadu zajímavých a užitečných setkání. Dovolujeme si Vás všechny tímto pozvat na Trendy v biomedicínském inženýrství, které se po delší pauze uskuteční v září tohoto roku v příjemném prostředí Brněnské přehrady. Zejména budeme rádi, pokud se zúčastní začínající kolegyně a kolegové, kteří jsou motivovaní získat nové zkušenosti. Bude nám ctí, pokud se nám všem podaří, aby toto obnovené setkávání bylo jistým vyjádřením úcty a respektu vůči našim zakladatelům, učitelům, ale především osobnostem, bez kterých bychom dnes nemohli vzdělávat v oblasti biomedicínského inženýrství, a kteří již nejsou bohužel mezi námi. Byly to takové osobnosti jako pan prof. RNDr. Jindřich Forejt, CSc., prof. Ing. Vratislav Vrána, CSc., Ing. Ivan Krekule, CSc., doc. Ing. Aleš Drastich, CSc., doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. a doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP