11.–13. září 2023

Trendy v biomedicínském inženýrství

Hlavním pořadatelem konference je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI).

Lokálním organizátorem konference je Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI) FEKT VUT v Brně.

Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

je to již 24 let, co vznikla akce s názvem Trendy v biomedicínském inženýrství a to v roce 1999 pod vedením pana prof. Ing. Jiřího Holčíka, CSc. z VUT v Brně. Byla to zcela jistě velmi záslužná iniciativa, která si kladla za cíl vzájemné setkávání zástupců vysokoškolských pracovišť, která se podílela na vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství, a jejich vzájemné sdílení zkušeností s možností dozvědět se i nové přístupy ve vzdělávání. Kromě toho to byla také příležitost pro vzájemnou spolupráci a přípravu společných projektů. Pro mladé začínající kolegyně a kolegy to byla také příležitost, jak poznat komunitu z oblasti vzdělávání v biomedicínském inženýrství a načerpat nové zkušenosti. Tím byla založena jistá tradice, která znamenala, že se v určitém časovém odstupu, 1 či 2 roky, konalo toto setkání na jednom z akademických pracovišť v ČR, či na Slovensku. Rok 2020 však znamenal velmi významný zásah do konání těchto setkání a to díky pandemii Covid-19. Po této pauze jsme se jako výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP rozhodli vnést do této situace jistý řád. Je tím myšleno to, že tato akce se bude konat každé dva roky na vybraném akademickém pracovišti a bude alternovat s konferencí YBERC. Na každém ročníku bude vždy na konci oznámen lokální organizátor pro další ročník. Program setkání bude obsahovat jisté preferované oblasti a kromě toho také možnost pozvat zástupce výrobců a distributorů zdravotnických prostředků. S tím se pak pojí jistá možnost sdílení nákladů mezi ČSBMILI ČLS JEP a lokálním organizátorem.

Pro další ročník, tj. 15., jistým způsobem jubilejní, byl vybrán jako lokální organizátor Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT  v Brně. Lokální organizační výbor vede paní doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. a pevně věříme, že se jí podaří navázat na předchozí řadu zajímavých a užitečných setkání. Dovolujeme si Vás všechny tímto pozvat na Trendy v biomedicínském inženýrství, které se po delší pauze uskuteční v září tohoto roku v příjemném prostředí Brněnské přehrady. Zejména budeme rádi, pokud se zúčastní začínající kolegyně a kolegové, kteří jsou motivovaní získat nové zkušenosti. Bude nám ctí, pokud se nám všem podaří, aby toto obnovené setkávání bylo jistým vyjádřením úcty a respektu vůči našim zakladatelům, učitelům, ale především osobnostem, bez kterých bychom dnes nemohli vzdělávat v oblasti biomedicínského inženýrství, a kteří již nejsou bohužel mezi námi. Byly to takové osobnosti jako pan prof. RNDr. Jindřich Forejt, CSc., prof. Ing. Vratislav Vrána, CSc., Ing. Ivan Krekule, CSc., doc. Ing. Aleš Drastich, CSc., doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. a doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP


Aktuality

Kontakt

Organizaci akce zajišťuje Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu trendybmi@vut.cz nebo využijte kontaktní formulář.