11.–13. září 2023

Trendy v biomedicínském inženýrství

Konference Trendy v biomedicínském inženýrství proběhla ve dnech 11.-13. září 2023 v prostředí Hotelu Atlantis v blízkosti Brněnské přehrady.

Hlavním pořadatelem konference je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI). Lokálním organizátorem konference byl pro rok 2023 Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI) FEKT VUT v Brně.

Další ročník konference je plánován na září 2025. Lokálním organizátorem pro tento ročník bude Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI VŠB Technické univerzity Ostrava.

Aktuality

Kontakt

Organizaci akce zajišťuje Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu trendybmi@vut.cz nebo využijte kontaktní formulář.