Exkurze na vybraná pracoviště

V rámci programu konference jsme pro Vás připravili exkurze na domácí ústav a brněnská pracoviště, se kterými spolupracujeme jak v oblasti výuky, tak i výzkumu. Vzhledem k odlehlosti pracovišť jsou na výběr dvě varianty exkurzí, ze kterých si můžete vybrat. Svůj výběr potvrdíte u registrace nebo na anketním lístku odevzdaném do pondělních 14:00 organizátorům u registrace. Obě varianty exkurzí se uskuteční ve středu 13. září od 14:00.

Varianta 1
Kampus Masarykovy univerzity

Jsme rádi, že se nám daří spolupracovat s pracovišti největší brněnské univerzity – Masarykovy univerzity. Naši studenti hlavně v bakalářském stupni navštěvují teoretickou i praktickou výuku na pracovišti Lékařské fakulty. V rámci dalších aktivit spolupracujeme i s jinými pracovišti. Pro exkurzi jsme vybrali dvě moderní centra, do kterých Vás zveme.

Laboratoř multimodálního
a funkčního zobrazování

Multimodal and functional imaging laboratory (MAFIL) je sdílenou laboratoří vybudovanou na Masarykově univerzitě v rámci projektu Středoevropský technologický institut – CEITEC. Laboratoř poskytuje moderní zobrazovací služby zejména v oblasti neurozobrazování a mapování lidského mozku, ale
i zobrazování ostatních částí lidského těla. Základní techniky, o něž se činnost MAFIL opírá, jsou humánní MR zobrazování v silném magnetickém poli (včetně MR spektroskopie) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření elektrofyziologie a MRI). Expertízy MAFIL se zaměřují zejména na funkční a strukturální mapování mozku (hlavy), neboť  laboratoř vznikla zejména pro potřeby neurovědního výzkumu. Vzhledem k tomu, že MAFIL provádí měření na živých subjektech, podléhá přístup k nabízeným službám specifickým organizačním a prováděcím pravidlům.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory. O tom ale SIMU není. SIMU je především o možnostech, jak si vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Jen tady si můžete vše natrénovat, aniž byste ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit.
SIMU je postaveno na spolupráci, a tak veškeré akademické, technické i provozní potřeby zajišťují týmy dvou pracovišť Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ústavu simulační medicíny LF MU a Simulačního centra LF MU. Tyto týmy stojí za inovativní výukou, navzájem se skvěle doplňují a vytváří jedno z nejširších a nejlépe proškolených seskupení odborníků ve svém oboru. Společně tvoří SIMU.

Praktické informace

Potkáme se ve 14:00 u vstupu do budovy Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, ze kterého půjdeme na obě pracoviště. Pokud byste se opozdili, tak volejte pověřenou osobu Andreu Němcovou na tel. čísle +420732640238. Mapka s umístěním je zde.
Pokud pojedete veřejnou dopravou, cílová zastávka je Univerzitní kampus a pokud stihnete autobus od hotelu s odjezdem 13:07, tak s jedním přestupem na Zoologické zahradě budete u kampusu v 13:46. Pokud byste měli dotazy k veřejné dopravě, neváhejte se zeptat organizačního týmu.
Pokud pojedete autem, tak bezplatné parkování na 3 hodiny je možné v nákupním centru Campus Square, které je od místa setkání pouze přes cestu. GPS souřadnice jsou 49.1771881N, 16.5664181E.

Varianta 2
Kampus VUT

V rámci této exkurze Vás pozveme „domů“ tedy na domácí pracoviště Ústavu biomedicínského inženýrství. Po prohlídce výukových a výzkumných prostor se rozdělíme na dvě skupiny a budeme pokračovat buď na pracoviště CEITEC VUT nebo na Ústav přístrojové techniky Akademie věd, v.v.i.

Ústav biomedicínského inženýrství

V současné době zajišťuje Ústav biomedicínského inženýrství výuku několika desítek předmětů ve dvou bakalářských a dvou magisterských studijních programů v prezenční formě, a to v českém i anglickém jazyce. Navíc také nabízí akreditovaný doktorský program.  
Ve vědecké oblasti propojujeme technická řešení s klinickou lékařskou praxí, a i proto spolupracujeme s nemocnicemi, firmami a výzkumnými centry na národní i mezinárodní úrovni. Výzkum ústavu se specializuje na pokročilé zpracování signálů a obrazů zejména pomocí strojového učení, jejich využití v chytrých telefonech, dále analýzu genomických a proteomických dat nebo tkáňové a buněčné inženýrství. Více informací o výzkumných skupinách je možné naleznout ZDE
Během exkurze bude možné nahlédnout do výukových prostor a výzkumných laboratoří: 

 • Výuková laboratoř světelné mikroskopické techniky
 • Laboratoř experimentální oftalmoskopie
 • Měření nitroočního tlaku a snímání očního pozadí
 • Výuková laboratoř zobrazovacích systémů (UZV a RTG/CT)
 • Laboratoř genomiky a proteomiky
 • Výzkumná laboratoř konfokálního a holografického mikroskopu
 • Laboratoř 3D tisku a 3D biotisku
CEITEC VUT CT Laboratoř

Laboratoř rentgenové mikro a nano výpočetní tomografie je součástí výzkumné skupiny Pokročilé Instrumentace a Metody pro Charakterizace Materiálů v rámci výzkumného programu Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace institutu CEITEC na VUT v Brně. Výzkumná skupina spolupracuje se Synchrotronem Elettra v Itálii a předními světovými výrobci CT (Waygate, ThermoFisher Scientific a Rigaku), jejichž přístroji disponuje. Úzce spolupracuje také s průmyslem a pomáhá řešit otázky výzkumu a vývoje v různých výrobních i nevýrobních odvětvích pomocí nedestruktivního testování.
Laboratoř se zaměřuje na:

 • Mikro-CT a submikronové CT s vysokým rozlišením
 • Spojení CT s komplementárními zobrazovacími technikami
 • Aplikace ve vývojové biologii a tkáňovém inženýrství
 • Barvící protokoly pro kontrastní CT měření měkkých tkání
 • Metrologii
 • Využití umělé inteligence v tomografii
 • Moderní vizualizační metody (3D tisk, virtuální realita)
 • Vývoj pokročilých zobrazovacích technik (fázový kontrast)
 • Vývoj software pro zvýšení kvality CT dat
Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v. v. i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) je veřejná výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb. Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum, přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.
Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou:

 • magnetická reznance,
 • elektronová mikroskopie a mikroanalýza,
 • využití laserů,
 • měření a zpracování biosignálů,
 • konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí,
 • zdokonalování a využití speciálních technologií.

V rámci exkurze navštívíme Laboratoř Magnetické rezonance s 9,4T animálním skenerem, Laboratoř Komplexní fotoniky a Laboratoř Environmentální elektronové mikroskopie. Virtuální prohlídku lze navštívit zde.

Praktické informace

Potkáme se ve 14:00 u vstupu do budovy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na adrese Technická 12, ze kterého půjdeme na UBMI. Pokud byste se opozdili, tak volejte pověřenou osobu Romana Jakubíčka na tel. čísle +420739333421. Mapka s umístěním je zde.
Pokud pojedete veřejnou dopravou, cílovou zastávkou pro autobus je Podnikatelská, ale pokud by Vám nevadila kratší procházka okolo 10 minut, můžete využít tramvajové spojení na zastávku Červinkova nebo Technologický park. Pokud stihnete autobus od hotelu v 13:07, tak se ve všech případech dostanete do cíle do hodiny. Pokud byste měli dotazy k veřejné dopravě, neváhejte se zeptat organizačního týmu.
Pokud pojedete autem, tak bezplatné parkování je možné na parkovišti před budovou FEKT, kde někdo z organizačního výboru počká u závory. GPS souřadnice jsou 49.2279125N, 16.5753292E.