ČSBMILI

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČSBMILI – https://www.csbmili.cz/